Wykonujemy rabaty i obrzeża z kamienia. Pomiędzy kamieniami i grysami wykonujemy również roślinne nasadzenia.