Według aktualnego prawa budowlanego wszystkie zbiorniki wodne, których powierzchnia nie przekracza 50 m2, nie wymagają specjalnego pozwolenia na budowę.
Reguluje to Art. art. 29 ust. 1 pkt 14 i 15 Prawa budowlanego.
Warto jednak skonsultować i dobrze zaplanować budowę zbiornika wodnego. Prawidłowo zaplanowane oczko, basen czy stawik gwarantują mniejszy nakład pracy przy obsłudze zbiornika w przyszłości