U nas zaprojektujesz i kupisz system nawadniający do swojego ogrodu.
Prawidłowe zaplanowanie automatycznego systemu nawadniającego umożliwia podlenie nawet najbardziej wymagających miejsc w ogrodzie.
Przy tworzeniu planu zapoznajemy się z projektem działki na której ma znajdować się w przyszłości system nawadniania. Jeśli pod ręką nie ma planów działki to przed przygotowaniem projektu dokonujemy oględzin i stosownych pomiarów.
Efektywne planowanie wymaga dokonania pomiarów min. szerokości i długości działki, wydajności źródła wody, nachyleń terenu, rodzaju roślin w ogrodzie. Istotne jest także uwzględnienie granic trawnika i rabat oraz wszystkich pozostałych elementów ogrodu a także lokalizacja ciągu komunikacyjnego.
Klienci, u których założymy system nawadniający, otrzymują dokumentację uwzględniającą miejsca montażu przewodów.